የአልጀርሱን ሥምምነት በተመለከተ የመኢአድ መግለጫ

amharic.voanews.com/a/aeup-ethiopia-eritrea-border-decision-6-13-2018/4437368.html
******

Filed in: AMHARIC, News Tags: 

Share This Post

Leave a Reply

Submit Comment

© 2018 Ye Dallas Radio! – የዳላስ ራዲዮ!. All rights reserved.
Site Designed by YeDallas Radio!.